browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zbiory

 GODZINY  OTWARCIA:

Poniedziałek                   9.00 – 15.00

Wtorek – piątek              8.00 – 14.00

Nasze SZKOLNE  CENTRUM  INFORMACYJNE,  w obecnym kształcie, działa od 2000 roku! Nasze zbiory liczą przeszło 30 tys. książek, ponad 250 płyt CD z programami multimedialnymi, filmami i muzyką, ok. 200 kaset wideo i magnetofonowych – na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Wypożyczalnia i Czytelnia (ok. 25 miejsc).

Wyposażenie w środki techniczne:

*       komputer oraz czytnik kodów kreskowych – do opracowania i udostępniania zbiorów

*       10 stanowisk dla uczniów (laptopy) – do korzystania z Internetu i programów multimedialnych

*       kolorowa drukarka

*       drukarka laserowa, kserokopiarka i skaner w jednym

Możliwość samodzielnego wyszukiwania informacji, korzystania z różnych źródeł (książka, prasa, zbiory audiowizualne, Internet) oraz wykonania pracy na dowolny temat – dla uczniów i nauczycieli (bezpośredni dostęp do swojego konta na serwerze szkolnym) oraz rodziców.

Profesjonalna kadra, chętnie służąca radą i pomocą.

 


Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.