browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regulamin

 
 1. Ze zbiorów SCI mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice oraz nauczyciele z innych placówek oświatowych.
 2. SCI udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 3. Książki i podręczniki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko. Nie należy ich pożyczać innym osobom.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć najwyżej dwie książki.
 5. Uczniowie i rodzice mogą wypożyczać książki na okres 2 tygodni, lektury szkolne – 1 miesiąca, podręczniki – 1 roku szkolnego, a czasopisma – 1 tygodnia.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą wypożyczać materiały na 1 rok szkolny.
 7. W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń lub przesunąć termin zwrotu. Czytelnik, który nie zdążył przeczytać książki przed upływem terminu – powinien poprosić o jego przedłużenie.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej wartości. Do czasu uregulowania sytuacji czytelnik może zostać zawieszony w prawach korzystania z SCI.
 9. Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zagubionego lub zniszczonego podręcznika.
 10. Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać na miejscu. Wypożyczanie tych zbiorów na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.
 11. Książki z księgozbioru podręcznego podaje czytelnikom bibliotekarz.
 12. W SCI obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 13. Książki, podręczniki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 14. Książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie, a podręczniki – na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 15. Przed zmianą szkoły każdy czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z SCI. Zaświadczenie, potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów – przedstawia się w sekretariacie szkoły.
 16. Czytelnicy mogą nieodpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych w Czytelni – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 17. Komputery służą do wyszukiwania informacji i korzystania z programów multimedialnych.
 18. Jednorazowo można korzystać z komputera przez 1 godzinę lekcyjną (45 min.). Czas ten może ulec wydłużeniu do 2 lekcji (90 min.), jeśli stanowisko będzie wolne.
 19. Przy stanowisku mogą pracować 1-2 osoby.
 20. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować innego oprogramowania, dokonywać zmian w już istniejącym oraz ustawieniach komputera.
 21. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i wyłączać komputer, rozłączać przewody zasilające itd.) bez zgody bibliotekarza.
 22. Nie wolno korzystać z własnych dysków zewnętrznych bez zgody bibliotekarza. Dysk przed użyciem musi zostać przeskanowany programem antywirusowym.
 23. Nie wolno wchodzić na niedozwolone strony internetowe!
 24. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 25. Za naruszenie regulaminu bibliotekarz może nałożyć karę – zakaz korzystania z komputera przez określony czas (od 1 tygodnia do 1 miesiąca).
 26. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Świdnik dnia 4 września 2014 roku

 


Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.