browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs na plakat

Opublikowane przez dnia 8 października 2016

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs został ogłoszony z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który odbywa się w październiku. Adresatem są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku. Organizatorem jest biblioteka szkolna SP3.

2. Konkurs – pomyślany jako impreza cykliczna – ma na celu coroczne uaktualnianie listy tytułów, zaproponowanych przez uczniów SP3 w Ogólnopolskich Wyborach Książek w 2015 roku. (wyniki wyborów były prezentowane na szkolnych korytarzach, drzwiach biblioteki oraz w Internecie). Jego wyniki pomogą w planowaniu zakupów książek.

3. W konkursie mogą wziąć udział klasy lub zespoły w klasach. Ich zadaniem będzie wykonanie plakatu, zachęcającego innych do przeczytania konkretnej książki.

4. Każda klasa lub zespół może wykonać JEDEN plakat – dowolną techniką.

5. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 20 października 2016 r.

6. W dniach 24-31 października plakaty będą wywieszone na szkolnych korytarzach, aby wszyscy uczniowie mogli poznać książkowe propozycje swoich kolegów.

7. Na ich podstawie powstanie lista książek. Spośród nich wszyscy uczniowie szkoły głosując – wybiorą najciekawsze.

8. Odbędzie się ono w dniach 2-4 listopada. Zaznaczyć będzie można TYLKO 3 tytuły.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku biblioteki.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac w formie relacji z imprezy lub wystawy. Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie ich nazwisk oraz akceptują Regulamin konkursu.

Comments are closed.