browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Opublikowane przez dnia 14 Wrzesień 2016
NPRCz

NPRCz

Nasza biblioteka otrzymała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Aby jak najlepiej wykorzystać te pieniądze musimy zaktualizować listę zakupów. W tym celu po raz kolejny spytamy uczniów o zdanie! Powinniśmy również, jak zawsze, zaplanować działania, promujące książki i czytanie. Mamy już parę nowych pomysłów…
To będzie ciekawy rok!

Comments are closed.