browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowe zasady w praktyce…

Opublikowane przez dnia 21 Wrzesień 2020

wrzesień 2020

W ostatnich dniach uczniowie klas 2., 3. i 4. poznali nowe zasady korzystania z biblioteki. Wypożyczyli również pierwsze w tym roku książki. Wszyscy skrupulatnie stosują się do wymagań. Najtrudniejszą do zaakceptowania zmianą jest brak wolnego dostępu do półek – książki może teraz podawać tylko bibliotekarz…

Comments are closed.