browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przed wyborami

Opublikowane przez dnia 26 Luty 2015
wyboryurnam

OGÓLNOPOLSKIE  WYBORY  KSIĄŻEK  2015 – urna  wyborcza  w  SP 3

Urna już gotowa. W przyszłym tygodniu w naszej szkole odbędą się OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK. Organizatorami akcji są: redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz „Biblioteki Szkolne Online”, a patronatem objęła ją Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Zgodnie z ustaleniami MEN oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteki szkolne zostaną w 2016 roku włączone do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W najbliższych latach otrzymają pieniądze na zakup książek. Dlatego bardzo trafiony i ciekawy wydał nam się pomysł zorganizowania wyborów oraz stworzenia przez samych uczniów listy książek, które chcą czytać.

Stworzony przez nas wykaz prześlemy organizatorom. Zebrane z różnych szkół wyniki posłużą opracowaniu  zestawienia ogólnopolskiego. Będzie ono pomocne przy planowaniu zakupów do bibliotek oraz podpowie nauczycielom, jakie książki dzieci chętnie przeczytają. Da również obiektywny i w miarę pełny obraz zainteresowań czytelniczych polskich uczniów.

Każdy uczeń może mieć wpływ na to, jakie książki znajdą się w bibliotece szkolnej. Liczymy na ciekawe propozycje!

Comments are closed.