browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uwaga, konkurs!!!

Opublikowane przez dnia 11 Maj 2016

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Zrób sobie SHELFIE” – zdjęcie na tle swojej biblioteczki, półki z książkami, w bibliotece (np. szkolnej), księgarni, czy innym miejscu związanym z książkami lub czytaniem. Liczy się pomysł, jakość techniczna zdjęcia, kompozycja i wrażenie artystyczne.

Wybraną pracę (1!) należy przesłać do 20 maja na adres: biblioteka.sp3.swidnik@gmail.com

W drugim etapie konkursu – w drodze głosowania on-line – swoją nagrodę będą mogli przyznać również internauci. Głosy będzie można oddawać do 5 czerwca.

 

REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO

„ZRÓB  SOBIE  SHELFIE”

 

  1. Konkurs został ogłoszony z okazji  XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który odbywa się w dniach 8–15 maja 2016 r. Jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku. Jego organizatorem jest biblioteka szkolna SP3.

  2. Jak sama nazwa wskazuje (shelf – ang. półka) – zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia na tle swojej biblioteczki, półki z książkami, w bibliotece (np. szkolnej), księgarni, czy innym miejscu związanym z książkami lub czytaniem.

  3. Każdy może nadesłać JEDNĄ, SAMODZIELNIE wykonaną fotografię, zapisaną w formacie JPG, PNG, GIF, TIF lub CPT. Jej wielkość nie powinna przekraczać 4 MB.

  4. Prace należy przesłać na adres: biblioteka.sp3.swidnik@gmail.com. W mailu powinny znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz tytuł zdjęcia. W temacie maila należy wpisać „SHELFIE”

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub niespełniających kryteriów konkursu.

  6. Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2016 r. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

  7. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

 • klasy 1-3,
 • klasy 4-6.
  8. Jury ma prawo tworzyć nowe kategorie.
  9. Oceniane będą:
 • jakość techniczna zdjęcia,
 • kompozycja,
 • zgodność z tematem,
 • wrażenie artystyczne.

  10. Dodatkowo – w drodze głosowania on-line – swoją nagrodę będą mogli przyznać również internauci. Głosy będzie można oddawać do 5 czerwca.

  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku biblioteki do dnia 10 czerwca 2016 r.

  12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac w formie relacji z imprezy lub wystawy. Przesyłając zdjęcia, uczestnicy wyrażają zgodę na podanie ich nazwisk oraz akceptują Regulamin konkursu.

 

 

Comments are closed.