browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podsumowanie VI Konkursu „MOJA KSIĄŻKA”

Opublikowane przez dnia 19 Czerwiec 2017
Nagrodzeni w VI Konkursie Literacko-Plastycznym "MOJA KSIĄŻKA"

Nagrodzeni w VI Konkursie Literacko-Plastycznym „MOJA KSIĄŻKA”

W środę 14 czerwca odbyło się podsumowanie VI Konkursu Literacko-Plastycznego „Moja książka”. W tym roku wpłynęły 144 prace z 9 placówek: Szkoły Podstawowej w Dominowie, Szkoły Podstawowej w Jackowie, Zespołu Szkół w Kalinówce, Szkoły Podstawowej w Krępcu, Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach oraz Szkół Podstawowych nr 7, 5, 4 i 3 w Świdniku. Pan dyrektor Marek Kwieciński wręczył laureatom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez Urząd Miasta Świdnik i Radę Rodziców SP nr 3.

Jedną z nagród odebrał Miłosz Tokarski z ZPO w Trawnikach, zdobywca Nagrody Specjalnej Za prawdziwe emocje w 2016 roku. Jego ubiegłoroczna praca konkursowa pt. „Mój brat i jego świat” została wydana przez Fundację Alpha.Udało nam się zdobyć kilka egzemplarzy tej książki, a Miłosz przyniósł jeszcze kilka i na naszą prośbę własnoręcznie je podpisał.

Imprezę uświetniło przedstawienie pt. „Historia pewnej przyjaźni”, zaprezentowane przez szkolną grupę teatralną „Chochliki”, prowadzoną przez panie Agnieszkę Zmokłą i Katarzynę Mankiewicz.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz nauczycielom, z inspiracji których powstały tak niezwykłe prace.

Comments are closed.