browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs „Moja książka” 2019

Opublikowane przez dnia 10 Luty 2019

REGULAMIN

VIII  Konkursu Literacko-Plastycznego

„Moja  Książka”

 1. Konkurs został ogłoszony z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który odbędzie się w dniach 8 – 15 maja 2019 r.

 2. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania świata książek, rozwijania wyobraźni i twórczości własnej, przy wykorzystaniu różnorodnych form, technik i środków.

 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w wieku 6 – 15 lat.

 4. Zadaniem uczestników jest wykonanie książki, wykorzystując dowolne formy, techniki i środki. Organizatorzy nie chcą w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej!

 5. Wykonane prace, wraz z informacjami o autorze (imię i nazwisko, dane szkolnego opiekuna, adres, telefon, e-mail szkoły), należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00 w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku – budynek SP, ul. Kopernika 9a (godziny otwarcia: poniedziałek 8.00 – 17.00; wtorek – piątek 7.00 – 15.00).

Szkoła Podstawowa nr 3

Kopernika 9a21-040 Świdnik                     (z dopiskiem: Konkurs „MOJA KSIĄŻKA”)

 1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
 • literacka (poezja, proza),
 • plastyczna,
 • blog.

Każda z nich podzielona zostanie również według kryterium wiekowego :

 • klasy 1-3 szkoły podstawowej (prace zespołowe i indywidualne),
 • klasy 4-6 szkoły podstawowej (prace zespołowe i indywidualne),
 • klasy 7-8 szkoły podstawowej (prace zespołowe i indywidualne).
 1. Jury ma prawo tworzyć nowe kategorie.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 do dnia 29 maja 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac w formie wystawy prac lub zdjęć. Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie ich nazwisk, klas oraz szkół. Stosowny dokument (wg. wzoru) dołączają do pracy.
 3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela bibliotekarz SP nr 3, pani Bożena Milanowska (bozena.milanowska@gmail.com).

 

Organizatorzy

Bożena Milanowska

Małgorzata Żabińska

Comments are closed.