browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Czy masz refleks godny mistrza kierownicy?”

Opublikowane przez dnia 5 Październik 2013

Nasze ostatnie zajęcia na Lubelskim Festiwalu Nauki nosiły tytuł „Czy masz refleks godny mistrza kierownicy? Sprawdź swoje predyspozycje psychiczne”. Czekaliśmy na nie z niecierpliwością. Mieliśmy okazję dowiedzieć się na nich, czy bylibyśmy dobrymi kierowcami. Zobaczyliśmy, jak w warunkach laboratoryjnych prowadzi się badania zawodowych kierowców. Mogliśmy również sprawdzić swoje umiejętności: m.in. refleks, koordynację psychoruchową oraz reakcję na oślepienie w czasie jazdy samochodem.

Prowadzący p. dr Wiesław Poleszak i dwoje towarzyszących mu studentów mieli ręce pełne roboty. Chcieliśmy wypróbować wszystkie zademonstrowane urządzenia. Sprawdzaliśmy np. swój czas reakcji na różne bodźce. Najłatwiejszym zadaniem było wciskanie pojawiającego się, wędrującego światełka. Trudniejsze okazało się przyciskanie guzika, znajdującego się na przecięciu współrzędnych, wyznaczonych przez zmiennie zapalające się na krawędziach planszy dwa światła. Ale zupełnie hardcorowym zadaniem było reagowanie na sygnały świetlne i dźwiękowe – odpowiednią ręką lub nogą. Niektórzy z nas radzili sobie całkiem nieźle, bijąc nawet różne rekordy.

Czas minął bardzo szybko. Nie wszyscy zdążyli spróbować swoich sił na każdym urządzeniu. Państwo prowadzący docenili nasz zapał, przedłużając zajęcia. Byliśmy pod wrażeniem ogromu umiejętności, wymaganych od zawodowych kierowców. Chociaż, zdaniem dr. Poleszaka, niektórzy z nas dobrze się zapowiadają…

Comments are closed.