browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Biblioteka – bramą do życia…

Opublikowane przez dnia 22 Październik 2013
plakat2

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Październik 2013

Co roku w październiku obchodzimy MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Biblioteki szkolne – bramy do życia”.

Głównym celem obchodów jest promocja biblioteki szkolnej. Zwrócenie uwagi na jej ważną rolę w życiu szkoły. Pokazanie, jak pomaga uczniom w nauce, zdobywaniu informacji, rozbudzaniu i kształtowaniu zainteresowań, nawyków czytelniczych oraz rozwijaniu wyobraźni. Jest przyjaznym miejscem i często jedynym schronieniem przed szkolnym gwarem. Można się tu – w zależności od potrzeb – wygadać lub wyciszyć.

Idea święta powstała w 1999 roku, dzięki International Association of School Librarianship – Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Bibliotekarstwa Szkolnego. Początkowo było ono obchodzone jako Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Od 2008 roku celebrowanie trwa przez cały miesiąc październik.

Comments are closed.