browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Witamy nowych czytelników

Opublikowane przez dnia 17 Marzec 2014

Uczniowie klas pierwszych zwiedzili pomieszczenia biblioteki, poznali zasady zachowania się w niej oraz postępowania z książkami. Zobaczyli, jakiego rodzaju zbiory są dla nich dostępne. Dziwiła ich ogromna ilość tomów, zgromadzonych w jednym miejscu. Mogli również wybrać pierwsze książki, które wypożyczą do domu. Wybór był bardzo trudny. Niektórzy, nie mogąc się zdecydować, chcieli wziąć do czytania więcej niż jedną.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, na pamiątkę pierwszej wizyty w szkolnej bibliotece każdy z uczniów otrzymał kolorową zakładkę do książki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Co roku pani bibliotekarka wykonuje je sama dla wszystkich pierwszaków. Dzieci bardzo się cieszą z takiego prezentu. Niektóre korzystają z zakładek przez wiele lat.

W ciągu kolejnych dni uczniowie klas pierwszych często odwiedzali bibliotekę. Niektórzy – nawet kilka razy dziennie. Miejmy nadzieję, że miłość do książek i czytania będzie im towarzyszyła w trakcie całej edukacji, a także po jej zakończeniu.

„Czytanie, to kino w głowie.” – Heidi Hassenmüller

Comments are closed.