browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Stań przed kamerą”

Opublikowane przez dnia 26 Październik 2014

Drugi dzień Festiwalu grupa spędziła na KUL-u. Podczas zajęć „Poezja dźwignią reklamy, czyli abrakawabra, spodnie, których nie znosisz i inne poetyckie chwyty w sloganach reklamowych” wykorzystano poezję do konstruowania reklam. Poznawano język reklamy oraz wpływ brzmienia i znaczenia słowa na przyciągnięcie uwagi klienta. Powstawały też hasła reklamowe. Najbardziej aktywni i pomysłowi uczestnicy zajęć otrzymywali słodkie nagrody.

„Stając przed kamerą” uczniowie próbowali swoich sił jako reporterzy. Musieli przeprowadzić wywiad na konkretny temat. Nie była to łatwa sprawa. Trzeba było przydzielić role, podać rzeczowe argumenty, a potem zaprezentować się przed kamerą. Każda rozmowa była nagrywana. Na koniec można było obejrzeć wszystkie wywiady. Państwo prowadzący zajęcia na bieżąco przekazywali swoje uwagi. Chwalili mocne strony, dobre pomysły i rozwiązania, wskazywali błędy, sugerowali zmiany. Z sześciu przeprowadzonych wywiadów najlepszy okazał się ten przeprowadzony przez dziewczyny z 6a i 6b: Marysię Jelonek, Marysię Jabłońską, Wiktorię Hejno, Patrycję i Paulinę Teper na temat „Wakacje w Polsce czy za granicą?”

Ostatni wykład – „Myślenie, rozumowanie, sukces” – przybliżył temat skuteczności i sprawności myślenia. Prowadzący przedstawił, że uczenie się polega na zapoznaniu się z nową wiedzą, zrozumieniu jej, zapamiętaniu, zanotowaniu i powtarzaniu. Bez któregokolwiek z tych elementów proces nie jest pełny i nie zakończy się sukcesem. Szczególnie dokładnie zostało omówione poprawne wnioskowanie. Możemy mieć tylko nadzieję, że zdobyte wiadomości zostaną wykorzystane w praktyce i uczenie się będzie wymagało teraz mniej wysiłku.

Comments are closed.